– LINE มีผู้ใช้ 43 ล้านคน และมีคนเปิดดู LINE TIMELINE ถึง 36.9 ล้านคน
– โดยเฉลี่ยแล้วจะใช้เวลาเลื่อน Timeline คนละ 2.65 นาที
จากสถิตินี้ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีทางการตลาดของเจ้าของแบรนด์ธุรกิจ เพื่อสร้างการรับรู้ให้ธุรกิจตนเอง

ตัวอย่างโฆษณา LINE TIMELINE

ตัวอย่างผลงานของเรา

ลงทะเบียนเพื่อรับโปรโมชั่น

ลูกค้าบางส่วนของเรา

clients

แพ็คเกจลงโฆษณา LINE TIMELINE

Package 1 เดือน

ค่าบริการ 5,000 บาท /เดือน

ออกแบบรูปภาพ 1 ภาพ (ปรับเป็น 2 ขนาด) มูลค่า 1,000 บาท

Package 3 เดือน

ค่าบริการ 12,000 บาท / 3 เดือน

ออกแบบรูปภาพ 3 ภาพ (ปรับเป็น 2 ขนาด) มูลค่า 3,000 บาท

Package 6 เดือน

ค่าบริการ 25,000 บาท / 6 เดือน

ออกแบบรูปภาพ 6 ภาพ (ปรับเป็น 2 ขนาด) มูลค่า 6,000 บาท

Package 12 เดือน

ค่าบริการ 48,000 บาท / 12 เดือน

ออกแบบรูปภาพ 12 ภาพ (ปรับเป็น 2 ขนาด) มูลค่า 12,000 บาท

Package 1 เดือน

ค่าบริการ 5,000 บาท /เดือน

ออกแบบรูปภาพ 1 ภาพ (ปรับเป็น 2 ขนาด) มูลค่า 1,000 บาท

Package 3 เดือน

ค่าบริการ 12,000 บาท / 3 เดือน

ออกแบบรูปภาพ 3 ภาพ (ปรับเป็น 2 ขนาด) มูลค่า 3,000 บาท

Package 6 เดือน

ค่าบริการ 25,000 บาท / 6 เดือน

ออกแบบรูปภาพ 6 ภาพ (ปรับเป็น 2 ขนาด) มูลค่า 6,000 บาท

Package 12 เดือน

ค่าบริการ 48,000 บาท / 12 เดือน

ออกแบบรูปภาพ 12 ภาพ (ปรับเป็น 2 ขนาด) มูลค่า 12,000 บาท

**ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ข้อตกลงและเงื่อนไข

–    ค่าโฆษณาขั้นต่ำ 400 บาทต่อวัน

–    ระยะเวลาขึ้นโฆษณา 1 – 5 วัน(วันทำการ) ขึ้นอยู่กับรูปภาพที่ขึ้นโฆษณาหากมีการปรับแก้ไข

–    ค่าบริการต่อ 1 บัญชี (LINE@ หรือ Official LINE)

–    กรณีค่าโฆษณามากกว่า 100,000 ต่อเดือน คิดค่าบริการ 15%

–    การอนุมัติโฆษณาทั้งหมดถือเป็นสิทธิ์ของ LINE Company Limited

กรอกข้อมูลเพื่อให้ทีมงานติดต่อกลับ