ตัวอย่างผลงาน Cover Fanpage Facebook
ตัวอย่างผลงาน Facebook Ads

ss

ส่วนประกอบของภาพทุกภาพ ซื้อลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้องจาก ShutterStock

ตัวอย่างผลงานออกแบบโลโก้
ตัวอย่างผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

เรทงานกราฟิค สำหรับแฟนเพจ Facebook

เรทราคางานโฆษณาขนาด 900 x 900 px

ราคา / ภาพ

1 – 4 ภาพ
1,000
5 – 9 ภาพ
900
10 – 14 ภาพ
800
15 – 19 ภาพ
700
20 ภาพขึ้นไป
600

หมายเหตุ: หากต้องการไฟล์ .ai สามารถขอรับไฟล์ได้โดยเพิ่มเงิน ภาพละ 1,000 บาท

เรทราคาออกแบบ บรรจุภัณฑ์

เรทราคาออกแบบ บรรจุภัณฑ์

จำนวนครั้งในการแก้ไข

ราคา

Package A
2
4,000
Package B
3
6,000
Package C
5
8,000

เรทราคา Facebook Cover

เรทราคา Facebook Cover

จำนวนครั้งในการแก้ไข

ราคา

Package A
2
1,500
Package B
3
2,000
Package C
5
2,500

หมายเหตุ: หากต้องการไฟล์ .ai สามารถขอรับไฟล์ได้โดยเพิ่มเงิน ภาพละ 1,500 บาท

เรทราคาออกแบบ โลโก้

เรทราคาออกแบบ โลโก้

จำนวนครั้งในการแก้ไข

ราคา

ออกแบบโลโก้ A
2
4,000
ออกแบบโลโก้ B
3
5,000
ออกแบบโลโก้ C
5
6,000