Who we are

ADSIDEA

_____ADSIDEA ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ ให้บริการวางแผนการตลาด วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ให้คุณใช้งบประมาณน้อยที่สุดแต่ได้ผลประโยชน์มากที่สุดในการทำโฆษณาออนไลน์ เพราะ Digital Marketing ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางรอด เงินทุกบาทในการทำโฆษณาคุณควรต้องใช้ให้คุ้มค่าที่สุด

_____Codeimpress It Solution Co.,Ltd. (ADSIDEA) คือ บริษัทที่บริการด้านการตลาดออนไลน์แบบครบวงจร ให้คำปรึกษา ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น ทั้ง Website และ mobile ลูกค้าของเรามีตั้งแต่ร้านค้าออนไลน์ SMEs ที่เพิ่งเริ่ม ไปจนถึงบริษัทมหาชนใหญ่ๆ เราเชื่อว่า Website หรือ application ที่ดี ต้องดีทั้งระบบและตอบโจทย์ธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรและเพิ่มยอดขายได้ และที่เป็นจุดเด่นของ ADSIDEA คือการตลาดออนไลน์ Facebook Ads และ Google Ads ที่ทำให้เราโดดเด่นด้วยการกระตุ้นยอดขายให้ลูกค้า เราแนะนำในสิ่งที่เป็นไปได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ไม่มีการขายฝัน เพราะทุกอย่างจะถูกพิสูจน์จากรายงานผลการโฆษณาและสถิติต่าง ๆ อย่างชัดเจน ว่าประสบความสำเร็จหรือไม่ เรามั่นใจว่า ADSIDEA จะก้าวไปยังเส้นทาง Online Marketing ได้อย่างก้าวกระโดด ซึ่งเราจะไม่หยุดที่จะพัฒนาเพื่อสร้างบริการที่ประทับใจให้ผู้ใช้บริการต่อไป

History

_____ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ได้มีการก่อตั้งบริษัทโดยคุณธัญชาติ พุทธาวรางค์ และคุณนิรันดร กาบบัว ภายใต้ชื่อ บริษัท โค้ดอิมเพรส ไอที โซลูชั่น จำกัด เพื่อให้บริการด้านการจัดทำเว็บไซต์และซอฟต์แวร์ รวมไปจนถึงจัดทำโมบายแอพพลิเคชั่น โดยบริษัทมีเป้าหมายที่จะสร้างเว็บไซต์และซอฟต์แวร์ในราคาที่ผู้ประกอบการรายย่อย หรือ SMEs สามารถจับต้องได้ เพื่อผลักดันให้ SMEs ของประเทศไทยเติบโตก้าวหน้าแข่งขันสู้กับประเทศอื่นได้

_____วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 บริษัท โค้ดอิมเพรส ไอที โซลูชั่น จำกัด ได้ปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์เพื่อตอบสนองกับกระแสโซเชียลมีเดีย โดยเพิ่มบริการด้านการทำโฆษณาร่วมกับ Facebook และ Google ด้วย ภายใต้ชื่อ “ADSIDEA” ด้วยการนี้คุณธัญชาติ พุทธาวรางค์ และคุณนิรันดร กาบบัว ได้รวบรวมบุคคลที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงาน โดยเน้นที่ผลงานและการบริการที่ดีมาโดยตลอด และมีบริการเสริมอื่น ๆ เพิ่มขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า เช่น งานออกแบบกราฟิกดีไซน์ งานออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และงานที่ปรึกษา แต่อย่างไรก็ตาม บริษัท โค้ดอิมเพรส ไอที โซลูชั่น จำกัด ยังคงมีเป้าหมายคงเดิมที่จะช่วยเหลือ SMEs ของไทยให้มีรายได้ โดยส่งเสริมด้านการตลาดออนไลน์ ให้แข่งขันสู้กับตลาดภายในและภายนอกประเทศได้

_____ทั้งนี้ บริษัทฯไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาคุณภาพของบริการ ตลอดจนศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพด้านบริการ โดยมุ่งเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสำคัญ

Our Vision
ADSIDEA เป็นมิตรกับทุกธุรกิจ เพื่อทำให้สินค้าและบริการของไทย ก้าวไปสู่การแข่งขันได้ในระดับสากล ด้วยการตลาดออนไลน์
Goals & values
  • สร้างสื่อและเครื่องมือ สนับสนุน SMEs ไทย
  • เสริมสร้าง SMEs ไทย ให้ก้าวไปสู่ระดับชาติ
    และนานาชาติ
  • ส่งเสริมให้ SMEs ไทย ลงทุนด้านการตลาดออนไลน์ ได้คุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุด
We are proud to work with
WordPress
Shutterstock
Magento
Opencart
Google AdWords
Facebook Ads
Our experience

_____ADSIDEA รวบรวมผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขามาร่วมทีม เพื่อทำให้ได้ผลงานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า ซึ่งไม่แปลกเลยที่ในเวลาไม่นาน ทำให้เราแข็งแกร่งด้วยประสิทธิภาพการทำงานของเรา

เว็บไซต์ - 9 ปี
การออกแบบกราฟิกดีไซน์ - 9 ปี
ที่ปรึกษาด้านไอทีและการตลาดออนไลน์ - 8 ปี
Facebook Ads - 2 ปี
Google AdWords - 2 ปี
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ - 2 ปี
Services & products